Unified Fields

Cursussen en lezingen
Binchois & Dufay1. Een reis door de muziek

Alles wat u altijd over muziek wilde weten maar aan niemand kon vragen

Een reis door de muziek is een rondleiding door de wereld van de westerse muziek vanaf de vroege middeleeuwen tot heden. Na een etnomusicologisch uitstapje om vast te stellen waar de grenzen van de westerse muziek ongeveer ophouden, start de cursus bij de vroege liturgische stromingen zoals het Ambrosiaans en het Gregoriaans. In het eerste blok van iedere bijeenkomst zal de muziekgeschiedenis chronologisch behandeld worden. In het tweede gedeelte zal iedere keer een specifiek aspect van de muziek belicht worden zoals b.v. de opbouw van ensembles, vormleer, de muzikale terminologie, de geschiedenis van de Jazz en allerlei andere zaken.

Maar ook met uw eigen specifieke vragen kunt u terecht. Als u een cd-opname meeneemt waarover u iets meer zou willen weten, kan daar in een van de volgende bijeenkomsten een en ander over verteld worden.

Voorkennis of bekendheid met het notenschrift is niet nodig. De cursus vindt plaats op dinsdagavond en bestaat uit acht lessen. (van 20.00 u tot 22.00u) Het cursusgeld bedraagt € 100,=. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus op dinsdagavond 8 april.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Unified Fields studio van Roland Hendriks, Feike de Boerlaan 99 1019 KV Amsterdam.Partituur John Cage2. Ontstaansgeschiedenis van het muziekschrift

Lezing over de geschiedenis van het muziekschrift.

De lezing over de geschiedenis en actuele stand van zaken van het notenschrift, is bedoeld om studenten in de grafische sector kennis te laten maken met de omvangrijke wereld van de muzieknotatie.
Na een introductie over actienotaties in het algemeen (schriftsystemen waarbij tekens handelingen voorschrijven), wordt een overzicht gegeven van de vroegste lithurgische stromingen zoals het Ambrosiaans (c.a. 300 n.C.) en het Gregoriaans ( c.a. 600 n.C.) en hun neumennotatie. Voorts wordt er stil gestaan bij de revolutionaire ontwikkelingen van het notenschrift, teweeg gebracht door Guido van Arezzo (995-1050), die leidde tot de introductie van vier-lijnige notenbalk en de ‘solmisatie’ in de muziek. (Uitvindingen met een draagwijdte vergelijkbaar met die van Edison’s grammofoon.)
Alle belangrijke ontwikkelingen sedertdien, zoals de mensurale notatie (in tijd gemeten notatie), tabulatuurnotatie(grepenschrift), partituurnotatie en de muziekdruk(1480) zullen aan de orde komen.
Met de veranderingen in het notenschrift in de twintigste eeuw, als gevolg van toenemende klankcomplexiteit en gebruik van nieuwe media en elektronica, wordt de lezing afgesloten. De lezing wordt toegelicht met notenschrift-voorbeelden door de eeuwen heen en een aantal geluidsfragmenten.

Doelgroepen: Hogeschool voor de Kunsten en Conservatoria.